Proč nakupovat u nás…
  • Máme 95 % zboží skladem
  • Expedujeme do 2 pracovních dnů
  • Každý den rozšiřujeme sortiment
  • Vlastní showroom

Zprávy a aktuality

RSS

Pravidla soutěže o Autobox Hakr - Objednávky

1.    Pořadatel Soutěže. Auto Moto Přikryl s.r.o. se sídlem Malenovice 416, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČO 28613422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 34768 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Auto Moto Přikryl“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž o produkt Hakr (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2.    Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 11.12. 2017 do 15.12. 2017 - 17:00 (dále jen „Doba soutěže“).

3.    Soutěžící. Soutěže se účastní každý, který má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se nemohou Soutěže zúčastnit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.    Princip Soutěže. Výběr výherce (dále jen „Výherce“) je založen na výběru ze všech Soutěžících na základě slosování čísel objednávek z e-shopu. Výhra není vázána k velikosti, ani hodnotě objednávky. 

5.    Výhra. Autobox značky Hakr (dále jen „Výhra“).

6.    Kontaktování Výherce. Výherce bude o své Výhře informován prostřednictvím facebooku / e-mailu / telefonní čísla, dle údajů na objednávce. 

7.    Podmínky čerpání Výhry. Podmínkou čerpání Výhry je vyzvednout si cenu do 6ti měsíců ode dne vyhlášení. 

8.    Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. 

9.    Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

10. Souhlas Soutěžícího. Zasláním objednávky vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho osobní údaje, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné.  

11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na automotoprikryl.cz 

14. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 11.12. 2017.  

Pravidla soutěže o Autobox značky Hakr na Facebooku

1.    Pořadatel Soutěže. Auto Moto Přikryl s.r.o. se sídlem Malenovice 416, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČO 28613422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 34768 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Auto Moto Přikryl“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž o produkt Hakr (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2.    Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 4.12. 2017 do 8.12. 2017 (dále jen „Doba soutěže“).

3.    Soutěžící. Soutěže se účastní každý, který má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se nemohou Soutěže zúčastnit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.    Princip Soutěže. Výběr výherce (dále jen „Výherce“) je založen na výběru ze všech Soutěžících na základě nejzajímavějšího komentáře dle výběru pořadatele soutěže.

5.    Výhra. Autobox značky Hakr (dále jen „Výhra“).

6.    Kontaktování Výherce. Výherce bude o své Výhře informován prostřednictvím facebooku, ze kterého zašle komentář - soutěžní odpověď.

7.    Podmínky čerpání Výhry. Podmínkou čerpání Výhry je vyzvednout si cenu do 6ti měsíců ode dne vyhlášení. Čerpat výhru maximálně do 18ti měsíců od doby vyhlášení. 

8.    Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná.

9.    Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

10. Souhlas Soutěžícího. Zasláním komentáře s výherní odpovědí vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho facebookový profil, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné.  

11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na automotoprikryl.cz

14. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 4.12. 2017.